Talojen katot

LVI-suunnittelua, -työnjohtoa ja -valvontaa

ToivoCo Oy on erikoistunut myös LVI-suunnitteluun sekä -työnjohtoon ja -valvontaan. Palvelemme kaikkia asiakasryhmiä omakotirakentajista taloyhtiöihin, yrityksiin ja julkiseen sektoriin saakka ja teemme kiinteistössä tarvittavat LVI-suunnitelmat valvontatehtävineen. Tarjoamme lisäksi vahvalla ammattitaidolla toteutetut suunnitelmat sekä uudisrakennus- että saneerauskohteisiin Varsinais-Suomen alueella.

LVI-suunnittelu:
  • KVV-suunnitelmat
  • IV-suunnitelmat
  • Lämmityssuunnitelmat
  • Hulevesisuunnitelmat
  • Jätevesisuunnitelmat
  • Jäähdytyssuunnitelmat
LVI-työnjohto ja valvonta:
  • KVV-työnjohto
  • IV-työnjohto ja LVI-valvonta
  • Suunnittelun valvonta ja tarkastus
  • Työmaakatselmukset ja toimenpide-ehdotukset
Työpöytä